Yüksel Melemez
  Gümrük
 
Gümrükte hediyelik eşya muafiyeti
 
Yaz tatili yaklaştı. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’ye seyahat planları netleşmeye başladı. Bu arada akla takılan önemli konulardan birisi, Avrupa’dan Türkiye’ye götürülen hediyelik eşyalar için gümrük muafiyetinin olup olmadığı. Bu konuda büyükelçilik kaynaklarından yararlanarak genel bilgiler vermek istiyoruz.
   
1- Posta Yoluyla Gönderilen Eşya : Yurt dışından Türkiye’deki bir kişiye mektupla veya posta paketi ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ve gerçek değeri gönderim başına 100 Euro’yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyette olmayan her türlü eşya gümrük vergilerinden muaftır.
2- Posta Yoluyla Gönderilen Hediyelik Eşya: Yurt dışındaki gerçek kişiler tarafından Ramazan ve Kurban bayramları ile yılbaşı ve Noel münasebetiyle bu olaylardan bir ay önce veya bir ay sonraki süreler içinde posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ve gerçek değeri 300 Euro’yu geçmeyen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, şahsi, ailevi ve hediyelik eşya niteliğinde olan ve karşılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmayan eşya ithali gümrük vergilerinden muaftır. Eşyanın birden fazla kalemden oluşması halinde toplam değerinin 300 Euro’yu geçmemesi gerekir. Toplam değerinin 300 Euro’yu geçmesi halinde toplam değerin 300 Euro tutarındaki kısmı için muafiyet uygulanır.
3- Yolcu beraberinde getirilen hediyelik eşya: Yolcuların beraberinde getirdiği ithal edilen hediyelik eşya gümrük vergilerinden muaftır. Bu muafiyet ;
Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen,
Kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus olan,
Hediye edilmek üzere getirilen eşya için uygulanır.
Bu muafiyet, aşağıda yer alan eşya için her bir yolcu başına karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlıdır.
1,5 kg. kahve, 1,5 kg neskafe, 500 gr çay, 1 kg çikolata, 1 kg şekerden mamul yiyecek,
Şişe adedine bakılmaksızın en fazla 600 ml. kolonya, lavanta-parfüm, esans ve ya losyon,
Yolcuların kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda tıbbi malzeme ve ilaç.
Gümrük vergisi muafiyeti yukarıda sayılanlar hariç olmak üzere, her bir yolcu için toplam gerçek değeri 300 Euro’yu geçmeyen eşya için uygulanır. Ancak 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 145 Euro olarak uygulanır. İki ya da daha fazla kalemden oluşan eşyanın toplam değerinin bu tutarları aşması halinde muafiyet yalnızca toplam 300 Euro veya 145 Euro tutarındaki kısma uygulanır.
4- Vergileri ödenmek suretiyle posta veya yolcu beraberinde ithal edilen eşya: Yukarıda belirtilen muafiyet tutarları saklı kalmak üzere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen veya 18 yaşından büyük yolcuların beraberlerinde veya kendilerinden iki ay önceki veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelip ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve her bir sevkıyat ya da yolcu başına değeri 1500 Euro’yu geçmeyen eşyadan yüzde 10 oranında gümrük vergisi alınır.
Bu şekilde getirilen veya gönderilen eşyanın değerinin 1500 Euro’yu aşması halinde, söz konusu eşyanın ithalinde ödenmesi gereken vergiler yürürlükte bulunan esaslara göre tahakkuk ve tahsil edilir. Eşyanın vergi matrahının tespitinde esas alınacak değeri, ibraz edilen faturaya veya satış fişine göre belirlenir. Belge ibraz edilmemesi veya ibraz edilen belgedeki kıymetin gümrük idaresince düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenir.
Yukarıda belirtilen hususlar gümrük idaresinin uyguladığı kurallar. Ancak verilen rakam ve miktarların esnek tutulduğu da bir gerçek. Örneğin 500 gr. çay sınırlaması bulunmakla beraber, 1 kg. çay götürenlerden gümrük vergisi alındığını söylemek de zor. Dolayısıyla gümrük yetkilileri ticari bir hüviyet taşımadığına ikna oldukları takdirde gıda başta olmak üzere günlük tüketime cari ürünlere pek ses çıkarmıyor. Ancak elektronik eşyaların hediye amaçlı da olsa birden fazla olması problem çıkartabilir.
 
Yabancıların Almanya'da araba kullanma hakları
 
IntKfzVO yasasının 4. maddesine göre AB vatandaşı olmayan yabancılar kendi ülkelerinde aldıkları ehliyeti 6 ay süre ile Almanya’da kullanabilirler. Almanya’da 1 yıldan fazla kalmayacağı konusunda yetkilileri ikna edenler ise bu süreyi 6 ay daha uzatabilirler (toplam 1 yıl).
   
Bu sürenin sonunda araba kullanmak isteyenlerin ‘umschreiben’ denilen yöntemle teorik kursa katılma zorunluluğu olmadan teori ve uygulama sınavına girerek Alman ehliyeti almaları gerekir. 6 ay geçmesine rağmen yine de araba kullanılmaya devam edilirse ceza alma ihtimali var. Normal trafik cezalarının üzerinde para cezası verilebilir. Ancak bu konuda yasada bir boşluk var. Yasaya göre ehliyeti olmayanlar araba sürdüğü takdirde cezalandırılır. Oysaki burada durum biraz farklı. Kişinin ehliyeti var, ancak Almanya’da süre aşımından dolayı geçerli değil. Bu nedenle daha önce ehliyetsiz araba kullandığı için mahkemeye verilen şahıs Almanya’da geçmese de ehliyeti olduğu için affedildi. İlk defa yakalananlar kanunu bilmediği takdirde genelde hoş görülüyor. Ancak tekrarlanması durumunda ceza verilebilir. Bununla birlikte hiç ehliyeti olmayanlar ise Almanya’da yaşayan vatandaşlarla aynı prosedürü ve şartları takip ederek ehliyet alabilir. Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) üyesi ülke vatandaşlarından en az altı ay süre ile Almanya’da ikamet edenler ya da üniversite okuma amacı ile gelenler için ise altı aylık sınırlandırma geçerli değil. EWR üyesi ülkeler: AB üyeleri, Norveç ABD, İzlanda, Lihteştayn.
Avrupa Adalet Divanından yeni ehliyet kararı
Avrupa Adalet Divanı Avrupa Birliği içerisinde alınan ehliyetler konusunda yeni bir içtihatta bulundu. Alınan yeni kararla ehliyet turizminin önüne geçilmesi planlanıyor. Avrupa Adalet Divanı’nın 26 Haziran’da verdiği karara göre, ehliyet alan kişinin, ehliyeti aldığı tarihte ikamet adresi AB üyesi bir ülke değilse Almanya’nın bu ehliyetin geçerliliğini kabul etmeme hakkı bulunuyor. Dava Çek Cumhuriyeti vatandaşı bir sürücünün ehliyetinin kabul edilmemesi üzerine alındı. Mahkemenin aldığı kararla birlikte ayrıca ehliyet turizminin de önüne geçilmesi bekleniyor. Mahkemenin kararına göre, AB üyesi bir ülkede ehliyet almak isteyen bir sürücü adayının o ülkede en az 185 günlük ikametinin olması gerekiyor. Şimdiye kadar Almanya’da, ehliyetini aldığı cezalardan dolayı bir şekilde iptal ettiren sürücüler Almanya’dan ehliyet alamayınca Çek Cumhuriyeti gibi yeni AB üyesi ülkelere gidip ehliyet alıyorlardı. Bu kararla bu yol büyük oranda kapatılmış oldu.
Master öğrencilerinin Bafög alması
Master eğitimi (yüksek lisans) alan öğrencilerin Bafög alıp alamadıkları konusunda açıklamayı 10 mayıs 2008 nüshamızda ayrıntılı olarak yapmıştık. İhtiyaç duyanlar www.eurozaman.com <http://www.eurozaman.com> adresinden ‘Haklarımız’ köşesini tıklayarak arşive ulaşabilir.
Bununla birlikte bir okuyucumuz, Alman vatandaşı Feyza Özdemir Hanımefendi, Türkiye’de üniversite okuduğunu, Almanya’da master yaptığını ancak Bafög başvurusuna ret geldiğini ifade ediyor.
Master (yüksek lisans) eğitimi alanlar da BAföG alabilirler. Ancak bunun için bazı özel şartlar aranıyor.
Şartlardan bir tanesi yüksek lisans eğitiminden önce Bachelor lisans eğitimi alınmış olması
Diplom eğitimi almış olanlar master yaptıkları takdirde BAföG alamazlar. Türkiye’de alınan lisans eğitiminin Bachelor olarak kabul edilmiş olması gerekiyor. Ret geldiğine göre Diplom olarak kabul edilmiş. Oysaki Türkiye’de lisans mezunları Almanya’da diplom okumuş olarak kabul edilmiyor. Bu neden dayanak gösterilerek itiraz dilekçesi vermekte fayda var.
Doktor hatasından doğan tazminat davası
Hastaya kan veya ilaç nakli yapılıp, bundan dolayı yeni hastalıklara (Hepatit B, C v.s) yakalanan hastalar, doktora ve hastaneye ve kanı veya ilacı üreten firmaya karşı acı parası ve zararı tazminat davası açabilirler.
Hastaların Rechtschutz´ları varsa dava masrafını karşılayabilir, yoksa Prozesskostenhilfe dilekçesi verebilirler. Prozesskostenhilfe, dava kaybedildiğinde karşı tarafın masrafını ödemeden muaf tutmaz. Şayet Prozesskostenhilfe alınmazsa avukatın ücret talep etme hakkı vardır.
 
Avrupa'dan Türkiye'ye otomobil götürebilme şartları (2)
 
Önceki hafta bedelsiz ithalat hakkında genel bilgiler vermiştik. Yine ithalat için gerekli şartlar ve ödenmesi gereken vergiler konusunda akla takılabilecek noktalara açıklık getirmeye çalışmıştık.
   
Bu hafta ise Avrupa’da satın alınan bir otomobilin Türkiye’ye götürülmesi halinde somut olarak ne kadara mal olacağını, bedelsiz ithalat için gerekli belgelerle nereye başvurulacağını açıklamaya çalışacağız.
Otomobilin vergiye esas değeri nasıl hesaplanmaktadır ?  
Otomobilin vergiye esas değeri model yılındaki satış bedelinden, model yılı için 0, birinci yıl için yüzde 20, diğer yıllar için ise yüzde 15 amortisman (eskime payı) düşülerek hesaplanmaktadır. Bu oranlar yaş itibariyle aşağıda gösterilmiştir.
10 yaşından sonra amortisman hesaplanmamaktadır. Yani 10 yaşından büyük otomobillerde vergiye esas değer, otomobilin model yılındaki değerinin yüzde 20’si olmaktadır. Ayrıca nakliye ve sigorta bedeli olarak otomobilin ağırlığına göre 200,- Euro ile 250,- Euro arasında bir değer de vergiye esas değere eklenmektedir.   
Vergi hesaplamasına ilişkin örnek:   
    2006 model, motor hacmi 1800 cc ve model yılındaki değeri 30.000,- Euro olan bir otomobilin 2008 yılında ithal edilmesi halinde ödenecek vergiler yaklaşık olarak aşağıda hesaplanmıştır.   
Otomobilin model yılındaki değeri                        30.000,- Euro
Otomobilin bugünkü değeri    (30.000,-Euro
* yüzde 68 =) 20.400,- Euro
Nakliye ve sigorta bedeli     200,- Euro
Vergiye esas değer    20.600,- Euro
Ödenecek toplam vergiler (20.600,-Euro
* yüzde 88, 80 =) 18.293,- Euro   
Vergiye esas değerin hesabında aracın orijinal faturasında yer almayan, sonradan taktırılan aksesuarların değeri de dikkate alınmaktadır.   
İthal sırasında gerekli olan belgeler :
 Müracaat formu (Gümrük idaresinden temin edilir),
 Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler,
 İrsaliye veya taşıt giriş formu,
 Teslim-Tesellüm belgesi (işlemleri aynı gün tamamlananlar için bu belge aranmaz),
 Taşıt araçları için (motosiklet dahil) sahipleri adına kayıtlı mülkiyet ve trafik belgeleri,
 İthalat talebinde bulunmayan eşin 5 yıl geçmedikçe yeniden ithal izni verilmesi için müracaat etmeyeceğine dair taahhütname (Başkonsolosluklarda veya Türkiye’de noterlerde yapılabilir),
 Vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ünitesi uygulanan hallerde),
 Kamu görevlilerince yapılan ithalatta görev belgesi,
 Veraset yoluyla yapılacak ithalatta veraset ilamı,
 Göç suretiyle yapılacak ithalatta vukuatlı nüfus kayıt örneğine ilaveten Türk vatandaşlığına geçtiğine dair belgeler,
 İkametgahın Türkiye’ye nakledildiğine dair konsolosluklarca düzenlenecek belge,
    Konsolosluklardan ikamet nakil belgesi alabilmek için aşağıdaki belgelerin konsolosluklara ibrazı gerekmektedir.
 İkamet ettikleri ülkedeki işverenden iş ilişkilerinin kesildiğine dair belge,
 İş ve İşçi Bulma Kurumundan (Arbeitsamt) işsizlik parası veya yardımı almadıklarını gösteren belge,
 İlgili makamlardan ikamet kayıtlarını sildirdiklerini gösteren belge,
 İhtiyarlık sigorta primi kesintilerini durdurduklarına dair belge,
 Öğrenci iseler okulla ilişkilerinin kesildiğini gösteren belge,   
    Yasaklar :
    Türkiye’ye ithal edilen otomobil, ithal tarihinden itibaren 12 ay geçmedikçe belli bir bedel karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz. Aksi takdirde otomobile ait gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 181 ve 194’ncü maddelerine göre tahsil olunur, ayrıca yükümlüler hakkında cezai takibat yapılır.
 
  Bugün 2 ziyaretçi (27 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=